نمایش نتایج: از شماره 1 تا 2 , از مجموع 2

موضوع: بهتان و تهمت

 1. #1

  تاریخ عضویت
  Sep 2007
  نوشته ها
  14,616
  سپاس ها
  4

  سپاس شده 128 در 73 پست

  Rep Power
  10
  Array

  بهتان و تهمت

  [JUSTIFY]بهتانو افتراء عبارتست از اینكه انسان در حق غیر به چیزی كه راضی نیست دروغبگوید به عبارت دیگر چیزی را به دروغ به دیگری نسبت دهد و شخصی كه مرتكبگناه و عمل زشتی نشده به انجام آن متهم كند و یا عیب و نقصی را كه در اونیست به او بچسباند و فرقی نیست كه این نسبت دروغ در حضور او باشد یا درغیاب.
  بهتان و تهمت از گناهان كبیره است و در قرآن مجید به شدت از آن نهی، و عذاب شدیدی برای آن ذكر گردیده كه به آن اشاره خواهد شد.
  درحقیقت بهتان بدترین نوع دروغ است و چنانچه اتهام شخص در غیاب وی باشد غیبتهم بشمار می*آید و انسان در واقع مرتكب دو گناه شده است یكی دورغ و دیگریغیبت و بزرگترین ظلم در حق برادر مؤمن آنست كه او را متهم به ارتكاب گناهیكنی كه هرگز آنرا انجام نداده است. بهتان باصطلاح همین برچسب زدن به این وآن است كه متاسفانه همواره در جوامع بشری مطرح بوده و امروزه نیز بزرگترینابزار دشمنان و مخالفان است.
  آثار سوء اجتماعی:
  نتیجه بهتان وافتراء به این و آن اینست كه نظام اجتماعی دیر یا زود از هم بپاشد و عدالتاجتماعی از بین برو.د حق باطل و باطل حق جلوه كند، بیگناهان متهم وگرفتار، *و گناهكاران تبرئه و آزاد باشند، حسن ظن به سوء ظن نسبت بكدیگرتبدیل گردد و اعتماد عمومی مردم از یكدیگر سلب شود و زمینه‎ی هرج و مرجفراهم گردد و نا امنی و نار ضایتی رشد یابد،* دوستی و صمیمیت جایش را بهكینه و عداوت بدهد، مردم پراكنده و متفرق و بدون ارتباط با یكدیگر زندگیكنند و از تجمع و تشكل و انسجام خبری نباشد. بدون شك چنین جامعه*اینمی*تواند دوام و بقاء داشته باشد بلكه بزودی سقوط خواهد كرد و مردم آنهلاك و گرفتار انواع مشكلات و بلایا خواهند شد. و لذا امام صادق ـ علیهالسلام ـ فرمود: هر گاه مؤمنی برادر مؤمن خویش را متهم سازد و به او تهمتبزند ایمان از قلب او محو می*شود همچنانكه نمك در آب ذوب می*گردد.[1] ووقتی ایمان مؤمن ذوب شد و دیگر اثری از ایمان در قلبش باقی نماند جایگاهشدوزخ است چنانكه پیامبر اكرم ـ صلّی الله علیه و آله و سلّم ـ فرمود[2]:هر كس به مرد یا زن با ایمانی بهتان بزند یا درباره‎ی كسی چیزی بگوید كهدر او نیست خداوند در قیامت او را بر تلی از آتش قرار می*دهد تا از آنچهگفته است خارج شود. و از عهده‎ی* گفته‎ی خود بیرون آید.
  در قرآن كریم بیش از چهل آیه درباره‎ تهمت و بهتان به مردم در رابطه با جریانات مختلفی نازل شده كه چند نمونه مهم آن ذكر می*شود.
  چند نكته‎ مهم:
  1- تهمت دو صورت دارد:
  الفـ افتراء: تهمت زننده با علم و آگاهی، گناه یا عیبی را به شخصی نسبتمی*دهد یعنی می*داند كه آن شخص دارای این عیب نیست و یا این گناه از اوصادر نشده است مع الوصف آن را به او نسبت می*دهد و حتی گاهی خود او مرتكبعمل زشتی شده ولی برای نجات خود از گرفتاری و فرار از مجازات آنرا بهدیگری نسبت می*دهد، كه در اصطلاح به آن افتراء گویند.
  ب ـ بهتان: تهمتزننده بدون علم بلكه از روی ظن و گمان چیزی را به شخصی نسبت می*دهد مانندنمونه‎ی اول و دوم كه در اصطلاح به آن بهتان گویند. ریشه‎ی صورت دوم همانسوء ظن و بدبینی نسبت به دیگران است كه موجب می*شود هر كاری كه از دیگرانصادر شود آنرا حمل بر فساد و بدی كند. و اكثر تهمت*ها بخاطر ناآگاهی و سوءظن است، و لذا خداوند در قرآن می*فرماید: ای مؤمنان از بسیاری از گمان*هابپرهیزید زیرا بعضی از گمان*ها گناه است.[3]
  البته كاملاً روشن است كهپیدایش ظن و گمان یا وهم و خیال در ذهن امری غیر اختیاری می*باشد و حسن وقبح، ثواب و عقاب در قلمرو افعال اختیاری است نه غیر اختیاری، بنابراینمراد اینستكه به گمان خود ترتیب اثر ندهید و از عمل بدون علم اجتناب ورزیدزیرا بسیاری از كسانی كه بدون علم و بر اساس حدس و گمان عمل می*كنند مرتكبگناه و معصیت می*شوند. چنانچه در آیه دیگر فرمود: از آنچه بدان علم نداریپیروی مكن[4] و در جای دیگر گروهی را بخاطر اینكه به سوء ظن خود ترتیب اثردادند ملامت و سرزنش می*كند و می*فرماید: شما بدگمان شدید و سوء ظن پیداكردید و بر اساس آن عمل كردید پس هلاك و تباه گشتید.[5] و نیز می*فرماید:مشركان پیروی نمی*كنند مگر گمان را و آنان گمان آوران هستند.[6]
  2ـ حمل فعل مسلمان بر صحت:
  مؤمننه تنها نباید به برادر و خواهر مؤمن خویش سوء ظن داشته باشد و به آنترتیب اثر بدهد بلكه باید عمل او را حمل بر صحت كند و بكوشد تا سوء ظنخویش را به حسن ظن تبدیل نماید.
  امیر مؤمنان ـ علیه السلام ـ در اینرابطه می فرماید: باید گفتار و كردار برادر دینی خود را به بهترین وجهقرار دهی مگر اینكه یقین پیدا كنی و راه توجیه (حمل بر صحت) بر تو بستهباشد. و نباید به سخن برادرت بد گمان باشی در حالیكه تو محمل خوبی برایتوجیه كلام او می*یابی.[7]
  همچنین محمد بن فضیل می*گوید[8] به امامهفتم عرض كردم: بعضی از افراد موثق برای من خبر آوردند كه یكی از برادراندینی درباره‎ی* من مطلبی گفته كه آنرا نمی*پسندم از او در این باره سؤالكردم، او انكار نمود تكلیف من چیست؟ حضرت فرمود: گوش و چشمت را نسبت بهبرادرت تكذیب كن بطوریكه اگر پنجاه عادل در نزد تو گواهی بدهند كه فلانیدرباره‎ی تو چنین مطلب نادرستی را مطرح ساخته تو باید آنان را تكذیب، وبرادر ایمانی خود را تصدیق كنی و آنچه را كه باعث ریختن آبروی او میشوداشاعه ندهی كه در غیر این صورت از مصادیق آیه‎ی: ان الذین یحبون ان تشیعالفاحشه فی الذین امنوا، خواهی بود.
  بنابراین مادامی كه میتوانی بایدقول و فعل مؤمن را حمل بر صحت، و به خیر و صلاح توجیه كنی و نباید به اوبدبین و بد گمان باشی و امر او را بر فساد و بدی حمل نمائی، حتی اگر ازدهان مؤمنی بوی شراب به مشامت رسید نباید به او سوء *ظن پیدا كنی كه اوشراب خورده، و مرتكب فعل حرام گشته، *بلكه باید محمل خوبی برای آن بیابیمثلاً بگوئی كه شاید طبق تجویز پزشك به منظور مداوا و درمان نوشیده و یافساق او را مجبور به شرب خمر كرده*اند و یا اشتباها بجای شیشه*ی سركه بطریشراب را برداشته و بدهان ریخته و هنگامی كه متوجه شده كه شراب استبلافاصله آنرا بیرون ریخته و حتی قطره*ای هم فرو نبرده است.
  3ـ فرار از موضع تهمت:
  اسلاماز طرفی تهمت را حرام دانسته و از مؤمنان خواسته تا از سوء ظن به یكدیگراجتناب ورزند و در صورت پیدایش سوء ظن به آن اعتنا نكنند و ترتیب اثرندهند بلكه گفتار و كردار مؤمن را بر صحت و خوبی حمل نمایند و از طرف دیگربه مؤمنان دستور داده تا خود را در معرض تهمت قرار ندهند و از گفتن سخنانو اعمالی كه موجب سوء ظن می*شود پرهیز كنند تا مورد تهمت و افترا قرارنگیرند.
  چنانكه امیر مؤمنان ـ علیه السلام ـ فرمود: كسی كه خود را درمعرض تهمت قرار دهد نباید كسی را كه به او بد گمان می*شود ملامت و نكوهشكند.[9]
  همچنین امام صادق ـ علیه السلام ـ فرمود: كسی كه به موضعی ازمواضع تهمت برود و متهم شود نباید جز خودش را ملامت كند.[10] و نیز امیرمؤمنان ـ علیه السلام ـ در وصیت به فرزندش امام مجتبی ـ علیه السلام ـفرمود: از محل تهمت بر حذر باش و دوری كن، همچنین از مجلسی كه به آن گمانبد برده می*شود.[11] و به همین جهت است كه در اخبار و روایات تأكید شده كهمؤمنان باید از دوستی و هم نشینی با فساق و گناهكاران بپرهیزند زیرا رابطهداشتن با آنان موجب می*شود كه مردم نسبت به مؤمنان بدبین و در نتیجه بهآن*ها تهمت بزنند.
  و نیز پیامبر اكرم ـ صلّی الله علیه و آله و سلّم ـفرمود: از مواضع تهمت بپرهیزید[12] و خود هنگامی كه در مسجد معتكف بود وصفیه یكی از همسران پیامبر به دیدن حضرت آمد، پیامبر هنگام مراجعت صفیه بهمنزل چند گامی او را همراهی و در ضمن با او گفتگو می*كرد یكی از انصارآنان را دید حضرت به انصاری فرمود این صفیه همسر من است، و هدف پیامبر ازبیان این مطلب دفع سوء ظن محتمل از طرف انصاری بود.
  4 ـ افتراء به خدا و رسول و ائمه:
  تاكنونبحث درباره‎ی تهمت به مؤمنان بود و گفته شد كه تهمت به مؤمن حرام است امابدتر از آن اینست كه انسان به خدا، قرآن،[13] رسول و ائمه اطهار تهمت بزندمثل اینكه برای خدا شریك قائل شود[14] و یا منكر معاد باشد[15] یا چیزی راكه ائمه نگفته*اند به آنان نسبت بدهد، احادیث جعلی و دروغین بسازد و یارسالت پیامبر را دروغ پندارد و بگوید كه او از طرف خدا مبعوث نشده و بدروغادعا نبوت نموده و یا بگوید پیامبر و ائمه به چیزی امر كرده*اند كه خدا بهآن امر نكرده و چیزی را واجب دانسته*اند كه خدا آنرا واجب ندانسته است، وشكی نیست كه دروغ پنداشتن رسالت پیامبر و تكذیب آن و نفی دعوت او، بهانكار خدا و كفر برمی*گردد و كسی كه به پیغمبر نسبت دروغ بدهد و تهمت بزندو حكمی كه در اسلام نیست به آن، نسبت دهد در واقع به خدا نسبت دروغ دادهزیرا تكذیب رسول و ائمه و آیات الهی تكذیب خدا است و افتراء بر كسی كه جزاز طرف خدا سخن نمی*گوید،[16] افتراء به ذات الهی محسوب می*شود چنانكه درروایتی امام صادق ـ علیه السّلام ـ به مردی از اهالی شام فرمود: سخن ما رابشنو و بر ما دروغ مبند زیرا كسی كه بر ما درباره*ی چیزی دروغ بگوید برپیامبر ـ صلّی الله علیه و آله و سلّم ـ دروغ بسته و كسی كه بر پیامبر ـصلّی الله علیه و آله و سلّم ـ دروغ ببندد به خدا دروغ بسته و خداوند چنینشخصی را عذاب می*كند.[17][1] . اذا اتهم المؤمن اخاه انماث الایمان منقلبه كما ینماث الملح فی الماء (كافی، ج2، ص361؛ البرهان، 4/208).
  [2]. من بهت مؤمنا او مؤمنه او قال فیه ما لیس فیه اقامه الله تعالی یومالقیامه علی تل من نار حتی یخرج مما قال فیه (وسائل الشیعه، ج8، ص603؛عیون اخبار الرضا، ب 30).
  [3] . یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا كثیراً من الظن ان بعض الظن اثم. (حجرات/12).
  [4] . ولاتقف ما لیس لك به علم. (اسراء/36).
  [5] . فظننتم ظن السوء و كنتم قوماً بوراً. (فتح/12).
  [6] . ان یتبعون الا الظنّ و ان هم الایخرصون. (یونس/66).
  [7]. ضع امر اخیك علی احسنه حتی یاتیك ما یغلبك منه ولاتظنن بكلمه خرجت مناخیك سوء و انت تجدلها فی الخیر محملاً (البرهان، ج4، ص209؛ كافی، ج2،ص362؛ امالی، م50، ص304).
  [8] . البرهان، ج3، ص128.
  [9] . من عرض نفسه للتهمه فلا یلومن من اساء به الظن (امالی، م50، ص304؛ وسائل، ج8، ص422؛ تحف العقول، ص387.
  [10] . من دخل موضعاً من مواضع التهمه فاتهم فلا یلومن الانفسه. (وسائل الشیعه، ج8، ص422؛ امالی، م75، ص497).
  [11] . ایاك و مواطن التهمته و المجلس المظنون به السوء. (وسائل الشیعه، ج8. ص423).
  [12] . اتقوا من مواضع التهمه.
  [13]. و ان منهم لفریقا یلون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب و ما هو منالكتاب و یقولون هو من عندالله و ما هو من عندالله و یقولون علی اللهالكذب و هم یعلمون. (آل*عمران/78).
  [14] . و من یشرك بالله فقد افتری اثما عظیماً. (نساء/48).
  [15] . ان هی الاحیاتنا الدنیا و نموت و نحیا و ما نحن بمبعوثین ان هو الارجل افتری علی الله كذباً. (مؤمنون/37ـ38).
  [16] . و ما ینطق عن الهوی، ان هو الاوحی یوحی. (نجم/3ـ4).
  [17]. اسمع حدیثنا ولا تكذب علینا فانه من كذب علینا فی شییء فقد كذب علی رسولالله و من كذب علی رسول الله فقد كذب علی الله و من كذب علی الله عذبهالله عز و جل. (وسائل الشیعه، ج8، ص576).
  [/JUSTIFY]
  [JUSTIFY]منبع : پایگاه اندیشه قم [/JUSTIFY]

 2. #2

  تاریخ عضویت
  May 2008
  نوشته ها
  21
  سپاس ها
  0

  سپاس شده 0 در 0 پست

  Rep Power
  0
  Array

  Re: بهتان و تهمت

  هتان واخباراهل بیت

  پیغمبراکرم فرمود:هرکس مرد یا زن مؤمنی را تهمت بزند یا چیزی که در او نیستبگوید خدا او را روز قیامت بر محلی از آتش نگه می دارد تا از عهده آنچهگفته است برآید.

  حضرت صادق می فرماید:هرکس به مرد یا زن با ایمانیبهتان بزند به آنچه در آنها نباشد خداوند او را در روز قیامت در طینه خبالحبس می فرماید تا از عهده آنچه گفته است برآید راوی پرسید طینه خبال یعنیچه؟ حضرت فرمود چرکی است که از عورت زناکاران در جهنم جاری می گردد.

  ونیز می فرماید:هرکس برادر مؤمنش را تهمت بزند ایمان در دلش ضایع می شود واز بین می رود چنان که نمک در آب حل می شود و خلاصه آنکه تهمت موجب فسادقلب و زوال ایمان است.

  بهتان به خدا

  سخت ترین بهتانها بهتان به حضرت آفریدگار اسن چنان که در سوره صف می فرماید:کیست ستمکارتر از آن که به خدا افتراءکذب ببندد.

  مانندکسانی که منکر عدالت یا حکمت خدا شوند چنان که منکرین نبوت پیغمبران درحقیقت منکر حکمت خداوند هستند و همچنین منکرین معاد و نیز مانند کسانی کهبرای خداوند شریک قرار دادند و همچنین انواع شرکتهائی که برای خداوند قائلشده اند تمام قول بدون علم و افتراء محض است و در آیات قرآن مجید تهدیدشدید ووعده آتش بر آن داده شده بلکه بهتان به خداوند را از لوازم کفرخونده است و در سوره نحل می فرماید:جز این نیست که دروغ می بندند کسانی کهبه آیات خدا ایمان نیاورده اند و ایشانند دروغگویان.

  بهتان به پیغمبروامام

  درحکم بهتان به خداست بهتان به پیغمبر و امام مانند اینکه ایشان راساحر،دیوانه و شاعر و دروغگو و خودپرست بنامند و تفصیل اتهامات بشر بهسلسله جلیله انبیاء و ائمه هدی صلوات الله علیهم اجمعین کتاب مستقلیاحتیاج دارد و مقام را گنجایش آن نیست.  بهتان به مردم

  اتهامبه سایر مردم بر دو قسم است گاهی قول بدون علم است یعنی عیبی را که ثابتنشده و یقینی نگردیده بلکه به مجرد سوء ظن آنرا به دیگری نسبت بدهد.

  گاهیافتراء است یعنی عیبی را که می داند در آن شخص نیست یا کاری را که یقیندارد از او سر نزده از روی عناد به آن بیچاره نسبت می دهد و بدتر از اینآن است که آن عیب راجع به شخص تهمت زننده باشد و برای رهایی خود،آنرا بهدیگری نسبت می دهد و آلودگی خود را به آنکه پاکدامن بوده می چسباند.

  پرظاهر است این قسم بدترین انواع بهتان به بندگان خداست چنانکه در سوره نساءمی فرماید:هرکس از روی خطائی گناه صغیره ای به جا آورد یا اینکه از رویعمد گناهی کند یا گناه کبیره ای به جا آورد سپس آنرا بر بی گناهی بیندازدپس برداشته است بهتان را(دروغی که بی گناه از آن متحیر و مبهوت می شود) وگناه آشکاری را.

  بهتان به کفارهم حرام است

  در تفسیر منهجنقل نموده است که طعمة بن بیرق سه پسر داشت به نام بشر و مبشرو بشیر ازاین سه،بشر مرد منافقی بود شبی خانه قتادة بن نعمان را سوراخ کرد و داخلآن شد زرهی که در انبان آرد پنهان کرده بودند دزدید قضا را انبان شکافیداشت و در راه از آن آرد می ریخت تا بشر به خانه اش رسیثد پس انبان را درخانه زید بن السمین که یهودی بود برده و به امانت نزد او سپرد بامدادقتادة بر اثر آرد به خانه بشر رفت و بعد از طلب زره او انکار کرد و سوگندبه دروغ یاد کرد که این کار را نکرده و خبر ندارد و قتادة بر همان سمت کهبشر به خانه زید یهودی رفته بود پی برد ووی را به خیانت بگرفت زید گفت دوشبشر زرهی در انبانی به امانت به من سپرد و جمعی بر آن گواهی دادند و قتادهصورتحال را خدمت رسول خدا عرض کرد و بنی ظفر که قوم بشر بودند از ترسرسوائی نخواستند که بشر تهمت زده شوند و یهودی پاکدامن بیرون آید آغازجدال و خصومت کردند و بر برائت بشر گواهی دادند پس خداوند در این باره 9آیه از آیه 105 تا 113 از سوره نساء را نازل فرمود.

  وخلاصه آن حکمبه تحریم بهتان و افتراء است هرچند نسبت به کافری باشد و چند مرتبه بهتانزننده را خیانتکار نامیده و پیغمبرش را از طرفداری آنها نهی فرموده هرچندظاهراً از مسلمانان باشند.

  عاقبت خیانتکار

  در تفسیر المیزاننقل کرده که سرانجام کار بشر این شد که از پذیرفتن توبه ای که خداوند بهاو عرضه داشته بود امتناع کرد و به طرف مشرکین به مکه رفت و در آنجا بهقصد دزدی خانه ای را سوراخ نموده و خانه را خدا بر سرش خراب کرده و او راکشت.

  سوءظن

  قسم دیگر از بهتان که ندانستهچیزی را به کسی ببندد سببش غالباً سوء ظن است یعنی چیزی را که از کسی دیدهیا شنیده حمل بر فساد کند و گمان خود را پیروی نماید وبه احتمال صحیح وجهت صلاح در آن کار اعتنائی نکند.

  لذا در قرآن مجید و اخبار کثیرهمسلمانان را از بدگمانی به دیگران سخت نهی فرموده و امر فرموده که عملمسلمانان را باید حمل بر صحت کرد و برای مزید اطلاع به پاره ای از آیات وروایات وارده در مقام اشره می شود.

  بعضی ازگمانها گناه است

  درسوره حجرات می فرماید:ای کسانی که به خدا ایمان آورده اید دور شوید وواگذارید بسیاری از گمانها را(که آن گمان بد درباره برادر مؤمن است) جزاین نیست که بعضی از گمانها گناه است و تجسس نکنید چیزهائی را که عیوبمردم بر شما پنهان است.

  و خلاصه آیه شریفه نهی از پیروی کردن از گمان بد است در حق برادر مؤمن.

  در سوره بنی اسرائیل می فرماید:پیروی نکن آنچه را که علم به آن نداری هر آینه گوش و چشم و دل،همه مورد پرسش واقع خواهند گردید.

  حمل بربهتربایدکرد

  حضرتامیرالمؤمنین می فرماید:کار برادر دینی خود را حمل بر بهترین وجه مقرر دارتا آنکه دلیلی بیابد که بر تو غالب شود و راه توجیه(و حمل بر صحت) را برتو ببندد و به هیچ سخنی که از برادرت برآید بدگمان مباش تا محمل خوبی میتوانی برای آن بیابی.

  علامه مجلسی علیه الرحمه در شرح این حدیث میفرماید:یعنی هر گفتار و کرداری که از برادرت سر زد آنرا بر وجه بهتر حملکن گرچه به ظاهر خوب نباشد و از آن بازرسی نکن تا دلیل قطعی و مانع تأویلبه دستت بیاید زیرا چه بسا گمان،خطا باشد و وارسی هم قدغن است چنانکهخداوند فرموده:«ولا تجسّسوا».

  این جمله حدیث در نهج البلاغه از آنحضرت نقل شده و حاصلش این است کههرگاه کلمه ای که دو توجیه و معنی دارد ازمؤمنی صادر شود بر تو لازم است آنرا به خوبی تفسیر کنی گرچه معنی مجازیباشد یا به کنایه و توریه بر آن دلالت کند و قرینه ای هم نباشد،خصوصاً اگرخودش مدعی شود که همان معنای صحیح و نیک را قصد کرده است.

  وقتیحجاج لعین قبعثری را تهدید کرد و گفت:لا حملنّک علی الادهم یعنی البته تورا بر ادهم(قید و زنجیر) حمل خواهم کرد قبعثری گفت:مثل الامیر یحمل علیالادهم والاشهب یعنی مثل امیر هم باید بر ادهم(اسب سیاه رنگ که بهتریناقسام اسب است)سوار کند حجاج گفت:اردت الحدید یعنی مقصودم از ادهم،آهنبود نه اسب.قبعثری گفت:«لان یکون حدیداً خیر من ان یکون بلیدا» یعنی اسبتند و تیزهوش بهتر از کودن است.

  در این حکایت چنانکه ملاحظه می فرمائید قبعثری و عید و تهدید حجاج را حمل

  بروعده و لطف نموده و کلمه ادهم و حدید را که ظاهر در معنی قید و آهن است برمعنی مجازی آنها که اسب و تیزهوشی است حمل نموده است و باید این رویه درتمام اقوال و افعال مسلمانان رعایت شود و تا بشود حمل بر صحت و خوبی کردهیچ گاه نباید بر فساد و بدی حمل نمود.

  بدگمانی حرام است

  شهیدثانی در کشف الریبه می فرماید:چنانکه بدگویی درباره مؤمن و زبان درازی وبه بدگویی مؤمن حرام است همچنین بدگمانی و حدیث نفس به آن نیز حرام میباشد.

  مقصود از بدگمانی حرام این است که پیش خود او را بدون دلیلقطعی بد بدانی اما مجرد خطور و گذشتن به دل چون اختیاری نیست حرام نیست واز آن عفو شده است(درحدیث شریف نبوی مشهور به حدیث رفع)خدا فرموده است ازبسیاری گمانها کناره کنید به راستی برخی گمانها گناه است.

  ونبایددرباره دیگری معتقد به بدی باشی مگر آنکه آشکارا بدی او بر تو کشف شود وقابل تأویل نباشد و چیزی که بر تو کشف نشده و به دلت جایگزین شود پس شیطانآن گمان بد را به دلت انداخته و باید او را تکذیب کنی که فاسق ترین فاسقاناست.

  و از اینجاست که در شرع رسیده هرگاه از دهان کسی بوی شراباستشمام کردی نباید بگویی فلانی شراب خورده است و نمی شود او را حد زدزیرا محتمل است که مضمضه کرده و آنرا از دهان ریخته است یا اینکه دیگری بهزور آن را در دهنش ریخته و یا اینکه از روی اشتباه یعنی به خیال اینکهمثلاً آب است آشامیده و نظیر این احتمالات که امری ممکن است بنابراینبدگمانی به مسلمانان جایز نیست.

  وپیغمبر اکرم فرمود ریختن خون مسلمانان وبردن مالش و بدگمانی به او حرام است.

  تاآنکه می فرماید:آنچه به دل وارد می شود از بدگمانی به مسلمانی هرگاه ندانیکه آیا مجرد خطور و گذشتن به دل و بی اختیاری است تا مورد عفو باشد یااینکه سوءظن و جاگرفتن در دل است تا اختیاری و مورد عقوبت باشد پس هرگاهحالت نسبت به آن مسلمان تغییر کرد و از او بد دل شدی و بر تو گران شد دررعایت احترامش سست شدی ودر اهتمام به حالش غمگین شدی در گرفتاریش مانندپیش از این خیال نباشی اینها نشانه سوءظن حرام و عقد قلب بر آن است.

  پیغمبراکرم فرمود:هرگاه مؤمن به سوءظن به مسلمانی مبتلا شود برایش راه فرار ازآن است به اینکه آنرا در دلش جای ندهد وآنرا پیروی نکند.

  یعنی درگفتار و کردارش مطابق سوءظن با او عمل نکند بلکه سزاوار است برای غالب شدنبر شیطان پس از این خیال شیطانی با آن مسلمان سلوکش بهتر شود وبه کوری چشمشیطان،احترام و سایر حقوقش را بیشتر ملاحظه کند.  درمان

  بهراستی برای این نوع بهتان سببی جز بی ایمانی و شقاوت و رذالت و بی باکی وهتّاکی و بی حیائی چیز دیگری نیست و علاج آن منحصر در تحصیل ایمان و تقویتآن و تفکر در آثار و خیمه دنیوی و عقوبتهای اخروی مترتّب بر آن است.
  ،پاکیو نجات افراد،لازم و ضروری است که اشخاص شرور وتبهکار معرفی گردند تا بادوری و اجتناب از ایشان امنیت و آرامش انسانها،و شخصیت و اعتبار خانوادهها،و حق و حقوق افراد یک جامعه پایمال نگردد و حفظ شود.

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •